iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Novak
Given names: France
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Novak France [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor NOVAK France: 12. mednarodni kongres slavistov v Krakovu od 27. avgusta do 2. septembra 1998 .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
autor NOVAK France: Besedje Trubarjevega dela "Catehismus" z dveima izlagama iz l. 1575 .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
autor NOVAK France: Dajnkovo čebelarsko izrazje .- Maribor, 1998 Book article [Show]
autor NOVAK France: Poslovni in uradovalni jezik .- "Razgledi" 1998 Journal article [Show]
autor NOVAK France: Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
autor NOVAK France: Slovar beltinskega prekmurskega govora .- Murska Sobota, 1996 Book [Show]
autor NOVAK France: Večpomenskost in strokovno izrazje .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
autor NOVAK France: Značilnosti besedja v Kersnikovih delih .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]

Related documents

Description Type Actions