iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Sawicka
Given names: Irena
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Sawicka Irena [Show]
I.S. [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor SAWICKA Irena .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2001 [Recenzja pracy: STEFFEN-BATOGOWA Maria: Struktura akcentowa języka polskiego .- Warszawa ; Poznań, 2000] Journal article [Show]
autor SAWICKA Irena: Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas : Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu [Wprowadzenie do fonetyki arealnej (fonetyki geograficznej) : na przykładzie Europy południowo-wschodniej] .- Vilnius, 2007 Book [Show]
autor SAWICKA Irena: Bożydar Widoeski : 1920-1998 .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
autor SAWICKA Irena: Cechy delimitacyjne wyrazu słowiańskiego jako wykładnik typu fonotaktycznego .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
autor SAWICKA Irena: Continuity or discontinuity - the case of Macedonian phonetics .- "Colloquia Humanistica" 2012 Journal article [Show]
autor SAWICKA Irena: Język celniejszy od karabinu .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 1998 Journal article [Show]
autor SAWICKA Irena: Nowe fonetyczne/fonologiczne prace slawistyczne .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2012 Journal article [Show]
autor SAWICKA Irena: An Outline of the Phonetic Typology of the Slavic Languages .- Toruń, 2001 Book [Show]
autor SAWICKA Irena: Pavle Ivić nie żyje .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
autor SAWICKA Irena: The phonetic shape of the Macedonian word .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1994 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 32 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]

Related documents

Description Type Actions
SZPYRA-KOZŁOWSKA Jolanta: O akademickich podręcznikach fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2000 Journal article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 11 czerwca 2012 r.) .- "Slavia Orientalis" 2012 Journal article [Show]