iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Oblak
Given names: Vatroslav
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Oblak Vatroslav [Show]

Documents

Role Description Type Actions

Related documents

Description Type Actions
FURLAN Metka: Alasijevi glosi oghgni∫ke in pluca : k refleksu šk in k za psl. *š in *t' v slovenščini .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
KUNZMANN-MÜLLER Barbara: Beobachtungen zu Besonderheiten der Sprache V. Oblaks in der Korrespondenz mit J. Baudouin de Courtenay .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
KENDA-JEŽ Karmen: Cerkljansko narečje v luči raziskav Jana Baudouina de Courtenaya .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
JESENŠEK Marko: Deležniško-deležijski skladi na in -ši v slovenskih prevodih evangelijev .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
Glagolitica : zum Ursprung der slavischen Schriftkultur .- Wien, 2000 Book [Show]
LENČEK Rado L.: Jan Baudouin de Courtenay - Vatroslav Oblak's master and teacher .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1997 Journal article [Show]
TOPORIŠIČ Jože: Jezikoslovno v Škrabčevih pismih Oblaku .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
COSSUTTA Rada: Oblak in Alasijev italijansko-slovenski slovar : nemške izposojenke .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
OREL Irena: Oblakov oblikoslovni in skladenjski prispevek v obravnavi starejših slovenskih besedil .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
PALLASOVÁ Eva: Přínos Vatroslava Oblaka k lingvistické analýze Kyjevských listů a Pražských zlomků hlaholských .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 26 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]