iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Series

Title: Hydronymia Europaea

Documents in series

Description Actions
PRZYBYTEK Rozalia: Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreusses = Nazwy miejscowe pochodzenia bałtyckiego w południowej części Prus Wschodnich .- Stuttgart, 1993 Sonderbd. 1 [Show] [+]
Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflußgebiet des Pregel und im Einzugsbereich der Zuflüsse zur Ostsee zwischen Pregel und Memel = Nazwy wód stojących dorzecza Pregoły i dopływów Bałtyku między Pregołą a Niemnem .- Stuttgart, 1993 Lfg. 8 [Show] [+]
Die Namen der fließenden Gewässer im Flußgebiet des Pregel = Nazwy wód płynących dorzecza Pregoły .- Stuttgart, 1996 Lfg. 11 [Show] [+]
Gewässernamen im Flußgebiet des Dunajec = Nazwy wodne dorzecza Dunajca .- Stuttgart, 1998 Lfg. 13 [Show] [+]
Gewässernamen im linken Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Pilica und Brda = Nazwy wodne w zlewisku lewych dopływów Wisły od Pilicy po ujście Brdy .- Stuttgart, 1999 Lfg. 14 [Show] [+]
Gewässernamen im rechten Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Dunajec und Wisłok = Nazwy wodne prawobrzeżnych dopływów Wisły między Dunajcem a Wisłokiem .- Stuttgart, 2000 Lfg. 15 [Show] [+]