iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Historische Phonologie, Rechtschreibreform und der Wandel o > ó im Niedersorbischen
Author/editor: Gunter Schaarschmidt
Published in: Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur [Show]
Journal issue: 2013 Zwj. 60 zeš. 2
Pages: 95-105
Note: Streszcz.: eng
Languages: ger
Abstract: Wuchadnišćo za pśedlažece pśespytowanje jo pšawopisna reforma dolnoserbšćiny w lěśe 1995, pśez kótaruž jo se zasej zawjadło pisanje pismika ó (wótpóranego w lěśe 1952). Pśi tom pak njejo se měło pó dolnoserbsko-nimskem słowniku A. Muki (wózjawjonem 1911-1928). Zakładny rozdźěl pótrjefijo na pśikład póziciju pśed ł. Awtor zaběra se w dalšnem z historiskeju změnu o > ó, dalej ze změnu ł > w a fonemowego statusa ó. (AP)
Author headings:
au. Schaarschmidt, Gunter [Show]
Keywords: artykulacja, fonem, fonologia 1 (funkcje fonemów w systemie językowym), historia języka, język dolnołużycki, ortografia, ó, reforma ortograficzna
Tags:
Classification:
7.1.1. Sorb Group. Phonetics. Phonology [Show]
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
Personal subject heading:
Muka, Arnošt [Show]