iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Автори и дела .- 2
Author/editor: Васил Дрвошанов
Publication place: Скопје
Publisher: "Бата пресс"
Year: 2015
Series:
Библиотека Критика и есеистика [Show]
Pages: 185 s.
Languages: mac
Abstract: Во трудот се опфатени 19 текстови објавувани во разни списанија меѓу 1999 а 2004 г. Повеќето од нив се прилозите од областа на лингвистиката. Целта на автора беше да се соберат тие прилози во една книга, за да бидат достапни на поширок круг на читатели. (MF)
Abstract 2: Praca obejmuje 19 tekstów publikowanych w różnych czasopismach między 1999 a 2004 r. Większość z nich dotyczy lingwistyki. Celem autora było zebranie ich w jednym miejscu, by udostępnić je szerszemu kręgowi czytelników. (MF)
Author headings:
au. Drvošanov, Vasil [Show]
Keywords: czasownik, język macedoński, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), sufiks słowotwórczy, toponimia 1 (zbiór toponimów), turcyzm, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
3.2.1.2. Macedonian. Morphology. Morphonology [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
3.2.7.2. Macedonian. Toponymy [Show]
3.2.5. Macedonian. Semantics. Pragmatics [Show]
Inbound references:
Recenzja: DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana .- "Македонски јазик" 2015 [Show]