iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Лексиката на македонската традиционална култура
Author/editor: Лилјана Макаријоска
Publication place: Скопје
Publisher: "Винсент графика"
Year: 2014
Pages: 299 s.
Note: Bibliogr.
Languages: mac
Abstract: Монографијата е посветена на лексиката сврзана с традицијата на македонскиот народ и неговите обреди. Се дава описањето на лексиката сврзана со семејната, родилната, свадбената, посмртната, календарската обредност, обредната храна, фитонимите, народните обичаи и верувања. Кон тоа е добавен и речникот на традиционалната лексика. (MF)
Abstract 2: Monografia jest poświęcona leksyce związanej z tradycjami narodu macedońskiego i jego obrzędami. Opisano słownictwo związane z obrzędowością dotyczącą rodziny, porodu, małżeństwa, śmierci i kalendarza, obrzędowych pokarmów, fitonimów, ludowych obyczajów i wierzeń. Dołączono słownik leksyki tradycyjnej. (MF)
Author headings:
au. Makariǰoska, Lilǰana [Show]
Keywords: język macedoński, kultura ludowa, słownictwo, słownik 1 (zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie), terminologia 1 (zbiór terminów)
Tags:
Classification:
3.2.6.2. Macedonian. Dialectal lexicon [Show]
3.2.6.3. Macedonian. Terminology [Show]
3.2.6.4.1. Macedonian. Dictionaries [Show]
Inbound references:
Recenzja: PAVLESKA-GEORGIEVSKA Bisera: Лексиката на македонската традиционална култура како чувар на идентитетот на македонскиот народ .- "Македонски јазик" 2015 [Show]