iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Називи на лица во македонските средновековни ракописи
Author/editor: Лилјана Макаријоска, Бисера Павлеска-Георгиевска
Publication place: Скопје
Publisher: "Винсент-графика"
Year: 2013
Pages: 209 s.
Note: Bibliogr., indeks
Languages: mac
Abstract: Во монографијата се прави една анализа на називи на лица во македонските церковнословенски текстови. Лексички материјал е разделен на 12 делови. Една глава од монографијата е посветена на зборообразувачки особености на називите на лица. (MF)
Abstract 2: Monografia zawiera analizę nazw osób w macedońskich tekstach cerkiewnosłowiańskich. Materiał leksykalny został podzielony na 12 części. Jeden rozdział monografii jest poświęcony osobliwościom słowotwórczym tej kategorii leksykalno-semantycznej. (MF)
Author headings:
ws. Makariǰoska, Lilǰana [Show]
ws. Pavleska-Georgievska, Bisera [Show]
Keywords: historia języka, język cerkiewnosłowiański, kategoria leksykalno-semantyczna, nazwy osób, redakcja macedońska, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), zabytek językowy
Tags:
Classification:
2.1. Church Slavonic language [Show]
3.2.1.3.1. Macedonian. Nominal formation [Show]
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]
3.2.6. Macedonian. Lexicology [Show]
Inbound references:
Recenzja: TRAJ̌KOVA Katica .- "Македонски јазик" 2015 [Show]