iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Co je to jazyková chyba?
Author/editor: Milan Jelínek
Published in: Profesor Hauser jubilující : sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. .- Brno, 2001 [Show]
Pages: 75-85
Languages: cze
Abstract: Vývoj chápání jazykové správnosti od 19. století; kodifikace spisovné normy, variantní spisovné prostředky v češtině. (JP)
Author headings:
au. Jelínek, Milan [Show]
Keywords: błąd językowy, język czeski, język literacki, kodyfikacja, norma językowa, sprawność językowa, wariant
Tags:
Classification:
6.1.1. Czech. Modern literary language [Show]