iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Tváře češtiny
Author/editor: Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Publication place: Ostrava
Publisher: Ostravská univerzita
Year: 2000
Pages: 265 s.
Languages: cze
Abstract: Kapitoly: Žánry a syntaktické rysy mluvených projevů, Odchylky od lineárnosti textu, Slohová výstavba textů, K charakteristice lexikálního výraziva v dnešních rozhovorech, Tvaroslovné modifikace mluvených projevů a Zvuková stavba textů. (JP)
Author headings:
ws. Bogoczová, Irena [Show]
ws. Fic, Karel [Show]
ws. Chloupek, Jan [Show]
ws. Jandová, Eva [Show]
ws. Krčmová, Marie [Show]
ws. Müllerová, Olga [Show]
Keywords: język czeski, język mówiony, pragmatyka 1 (użycie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), słownictwo, styl
Tags:
Classification:
6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics [Show]
6.1.1.4. Czech. Syntax [Show]
6.1.1.6. Czech. Stylistics [Show]
6.1.6. Czech. Lexicology [Show]
Inbound references:
Recenzja: HOFFMANNOVÁ Jana .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2002 [Show]
Recenzja: KLOFEROVÁ Stanislava: Kolik tváří má čeština .- "Naše řeč" 2001 [Show]