iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Slovenčina a slovenská jazykoveda v meandroch 21. storočia
Author/editor: Slavomír Ondrejovič
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2012 Roč. 77 č. 1-2
Pages: 7-11
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Príspevok sa zaoberá slovenskou lingvistikou a jej hodnotami na začiatku 21. storočia, ako ich prezentoval významný slovenský jazykovedec J. Horecký. Tento upozornil na dva nedostatky charakteristické pre slovenskú jazykovedu na prahu 2. tisícročia: na veľkú vzdialenosť medzi jazykom a prílišné zdôrazňovanie jazyka ako systému, pri ktorom sa "stráca človek, tvorca a používateľ jazyka, homo loquens". Druhým východiskom pri uvažovaní autora o stave slovenskej jazykovedy je teória J.J. Neústupného, jedného z tvorcov tzv. teórie jazykového manažmentu, ktorý začiatkom 90. rokov 20. storočia predpovedal, že v 21. storočí sa postoje k jazyku/jazykom čiastočne zmenia a že sa vezmú na milosť aj odtiene a poltóny, ktorých je jazyk plný. Autor v článku skúma, do akej miery sa naplnili obe tieto vízie. Pozornosť venuje aj dvom významným dňom: Medzinárodnému dňu materinských jazykov a Medzinárodnému dňu európskych jazykov. (JBe)
Author headings:
au. Ondrejovič, Slavomír [Show]
Keywords: 21 w., język słowacki, językoznawstwo, Medzinárodný deň európskych jazykov, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, słowacystyka
Tags:
Classification:
6.2.1. Slovak. Modern literary language [Show]
6.2. Slovak [Show]
Personal subject heading:
Horecký, Ján [Show]
Neústupný, Jiří J. [Show]