iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nejednoznačnosť pri písaní niektorých typov vlastných mien
Author/editor: Andrej Závodný
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2015 Roč. 80 č. 1-2
Pages: 73-83
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Autor sa v príspevku zameriava na opis rozličných druhov nejednoznačného uvádzania vlastných mien, ktoré komplikuje určovanie hranice medzi vlastným menom a apelatívom. Opisuje vznik a prejavy nejednoznačnosti typu Víťazný/víťazný február, Jablonický/jablonický kaštieľ a v predkladaných príkladoch navrhuje jednotiace pravopisné riešenie podľa druhu denotátu pomenovania a podľa analógie ako napr. v prípade Marťanpozemšťan/Pozemšťan. Autor argumentuje aj v prospech jednotného uvádzania zložených vlastných mien, napr. názvov podujatí, ktoré je v používateľskej praxi doposiaľ neustálené, napr. 4. medzinárodná výstava chovateľských potrieb, ale 13. Medzinárodná výstava mačiek. (JW)
Author headings:
au. Závodný, Andrej [Show]
Keywords: apelatyw, denotat, język słowacki, nazwa własna, pisownia 1
Tags:
Classification:
6.2.1. Slovak. Modern literary language [Show]
6.2.7. Slovak. Onomastics [Show]