iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Славистика : по случай XII Международен конгрес на славистите в Краков, 1998
Author/editor: ред. кол. Огнян Сапарев, Иван Куцаров, Клео Протохристова, Пеньо Ст. Пенев (отг. ред.) [и др.]
Publication place: Пловдив
Publisher: Пловдивски ун-т "Паисий Хилендарски"
Year: 1998
Pages: 272 s.
Languages: bul, etc.
Author headings:
rd. Saparev, Ognjan [Show]
rd. Kucarov, Ivan [Show]
rd. Protochristova, Kleo [Show]
rd. Penev, Pen'o S. [Show]
Keywords: 1998 r., językoznawstwo, Kraków, materiały konferencyjne, Międzynarodowy Kongres Slawistów, slawistyka
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1. General part [Show]
Articles:
KRĂPOVA Ilijana: Lexically encoded syntactic variation of the impersonalizing marker se in Bulgarian .- Пловдив, 1998 [Show]
ČAKĂROVA Krasimira: Езикови средства за изразяване на дистрибутивно множество от ситуации в съвременния българския книжовен език .- Пловдив, 1998 [Show]
PENEV Pen'o S.: Езикът на дублираните четения по страниците на "Македонското евангелие" .- Пловдив, 1998 [Show]
PAČEVA-KARABOVA Svetla: Елементи на разговорната реч в подезика на медицината .- Пловдив, 1998 [Show]
LJUBENOVA Elena: За някои дълбинни омонимни модели .- Пловдив, 1998 [Show]
ZIDAROVA Vanja: За статута на лексемата един в българската лингвистична литература .- Пловдив, 1998 [Show]
IVANOVA Diana: За текстологичната традиция в славянските източноправославни преводи на Евангелието (български, сръбски и руски) през XIX век .- Пловдив, 1998 [Show]
ČERNEVA Nadja, SAVOVA Petranka, ŠKODROVA Diana: За фразеологизмите с компонент Бог в руски и български език .- Пловдив, 1998 [Show]
KUCAROV Konstantin: Категорията време и значението следходност в повелително и условно наклонение .- Пловдив, 1998 [Show]
BĂRKALOVA Petja: Комбинаторен извод за конституентните правила в съвременния български език .- Пловдив, 1998 [Show]
BAKĂRDŽIEVA Ginka: Комуникативни функции на частиците в диалогичен и монологичен текст .- Пловдив, 1998 [Show]
KUCAROV Ivan: Конклузивни модификатори в южните славянски езици .- Пловдив, 1998 [Show]
KARABELOVA Ginka, GAJDADŽIEVA Ivanka: Наблюдения върху словореда на клитиките в смолянския говор в сравнение с полски език .- Пловдив, 1998 [Show]
TONČEVA Christina: Новооткрити composita в евхологични ръкописи : XIV-XIX в. .- Пловдив, 1998 [Show]
KARABELOVA Ginka: Об одной особенности сложноподчиненных предложений с определенной придаточной частью .- Пловдив, 1998 [Show]
VĂLEV Ivan: Проблеми при превода на полския тринадесетсричков стих .- Пловдив, 1998 [Show]
DŽEL'OVA Antoaneta: Синтетизмът и аналитизмът - двете страни на една същност : особености и тенденции при промените в имената и в глаголната система на старобългарския книжовен език .- Пловдив, 1998 [Show]
MAROVSKA Vera: Славянските словообразувателни и формообразувателни аргументи за интерпретация на категорията вид на глагола като триграмемна .- Пловдив, 1998 [Show]
GEORGIEVA Stefka: Сравнительный анализ болгарских и русских фразеологических единиц, пословиц и поговорок со значением 'бедный-богатый' .- Пловдив, 1998 [Show]