iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Grammaticalization of the Bulgarian -l participle : semantic-functional shift from tense/aspect to modality
Author/editor: Eleonora Yovkova-Shii
Published in: Grammaticalization and Lexicalization in the Slavic Languages : Proceedings from the 36th Meeting of the Commission on the Grammatical Structure of the Slavic Languages of the International Committee of Slavists .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2014 [Show]
Pages: 86-103
Languages: eng
Abstract: In the paper the changes in the semantics and functions of the Bulgarian -l participle are described, mainly from the synchronic point of view. The autor shows, that these forms can either represent both tense/aspect and modality, or modality only. That means, that the grammaticalization processes are still active, as the elements of its second stage are still present. (MF)
Abstract 2: W pracy zostały omówione, głównie z synchronicznego punktu widzenia, funkcje oraz zmiany w semantyce bułgarskich imiesłowów na -l. Autorka pokazuje, że formy te wyrażają albo równocześnie czas/aspekt i modalność, albo wyłącznie modalność. Oznacza to, że procesy gramatykalizacyjne są wciąż aktywne, ponieważ wciąż są obecne elementy drugiego etapu gramatykalizacji. (MF)
Author headings:
au. Yovkova-Shii, Eleonora [Show]
Keywords: aspekt, czas, forma na -ł-/-l-, gramatykalizacja, historia języka, język bułgarski, język współczesny, modalność
Tags:
Classification:
3.1.1.2. Bulgarian. Morphology. Morphonology [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]