iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Vlastní jména v textech a kontextech
Author/editor: [ed. Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková]
Publication place: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Year: 2014
Pages: 238 s.
Languages: cze, slo
Abstract: Příspěvky k různým onomastickým tématům (k antroponomastice, toponomastice, literární onomastice a dalším). Sborník R. Šrámkovi k životnímu jubileu. (JP)
Author headings:
rd. Minářová, Eva [Show]
rd. Sochorová, Dagmar [Show]
rd. Zítková, Jitka [Show]
Keywords: antroponimia 2 (dyscyplina), język czeski, język słowacki, księga pamiątkowa, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), Šrámek Rudolf (1934-), toponomastyka
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
6.1.7. Czech. Onomastics [Show]
6.2.7. Slovak. Onomastics [Show]
Personal subject heading:
Šrámek, Rudolf [Show]
Articles:
KOVÁČOVÁ Zuzana: Antroponymá v spoločenskom románe .- Brno, 2014 [Show]
VALENTOVÁ Iveta: Apelatívny člen, apelatívny komponent propria a informácia o propriu v podobe apelatíva .- Brno, 2014 [Show]
CHOCHOLATÝ Miroslav: Funkce vlastních jmen ve Škvoreckého "Miráklu" .- Brno, 2014 [Show]
KLOFEROVÁ Stanislava: Hádky o Hádky : k lidové etymologii v pomístních jménech .- Brno, 2014 [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana, KOLÁŘOVÁ Ivana: Hypokoristika na -ča dříve a dnes .- Brno, 2014 [Show]
KROČA David: Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století .- Brno, 2014 [Show]
POLÁČEK Jiří: Jména postav v románech Vladislava Vančury .- Brno, 2014 [Show]
TUŠKOVÁ Jana Marie: K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na .- Brno, 2014 [Show]
VACULÍK David: K některým aspektům motivace v urbanonymii .- Brno, 2014 [Show]
DAVID Jaroslav: Kolokace vlastních jmen .- Brno, 2014 [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Nové tendence v současné antroponymii .- Brno, 2014 [Show]
LÁBUS Václav: Poznámky k tzv. mikrostrukturním vztahům v onymii .- Brno, 2014 [Show]
ODALOŠ Pavol: Profilovanie komponentov onomastiky ako vedy na základe fungovanie oným v texte a kontexte .- Brno, 2014 [Show]
KNAPPOVÁ Miloslava: Socioonomastické aspekty volby a zápisu standardizovaných proprií do oficiálních textů .- Brno, 2014 [Show]
ŠTĚPÁN Pavel: Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova : ke standardizovaným podobám českých toponym .- Brno, 2014 [Show]
KVÍČALOVÁ Marta: Současné studentské přezdívky na pražských středních školách .- Brno, 2014 [Show]
KLOUDOVÁ Martina: Současný fenomén dvojího příjmení u žen .- Brno, 2014 [Show]
JAKUBÍČEK Daniel: Symbolika a jinotajnost vlastních jmen v Karlštejnských vigiliích Františka Kubky .- Brno, 2014 [Show]
MATUROVÁ Markéta: Typy příjmení a vývoj přezdívek a jmen po chalupě .- Brno, 2014 [Show]
JANEČKOVÁ Marie: Uliční názvosloví 20. století a tendence ovlivňující výběr názvů .- Brno, 2014 [Show]
ZÍTKOVÁ Jitka: Vlastní jména postav jako prostředek komiky v pohádkách Aloise Mikulky .- Brno, 2014 [Show]
KOLÁŘOVÁ Ivana: Vlastní jména typu Meziříčí, Pětipotočí v Českém národním korpusu .- Brno, 2014 [Show]
BLÁHA Ondřej: Volba rodného jména v kontextu proměn společenského klimatu českých zemí po r. 1945 .- Brno, 2014 [Show]