iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Frazeologia gwar Podtatrza w kontekście frazeologii słowackiej : z zagadnień frazeologii porównawczej
Author/editor: Maciej Rak
Published in: LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego [Show]
Journal issue: 2007 R. 2 nr 1
Pages: 103-113
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: W artykule omówiono zagadnienia szeroko rozumianej frazeologii (typowe związki frazeologiczne, przysłowia i porównania). Szczególną uwagę zwrócono na interferencję frazeologiczną gwar i polszczyzny ogólnej oraz złożone relacje, które wiążą w tym zakresie wybrane gwary z językiem i gwarami słowackimi. (JB)
Author headings:
au. Rak, Maciej [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), gwara, interferencja językowa, język polski, język słowacki, Tatry (region)
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
6.2.6.5. Slovak. Phraseology [Show]
Links:
Tekst dokumentu