iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Abstrakt i adnotacja jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw
Author/editor: Paweł Kowalski
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2014 49
Pages: 88-98
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem analizy artykułu są krótkie teksty, które stanowią jeden z elementów opisu bibliograficznego w systemie wyszukiwawczym iSybislaw. W praktyce naukowej używane są różne terminy odnoszące się do takich tekstów (abstrakt, adnotacja, streszczenie). Autor podaje ich definicje oraz wskazuje elementy konstytutywne. Na podstawie przykładów wyekscerpowanych z systemu iSybislaw przedstawia ich typologię oraz omawia miejsce i funkcje w opisie bibliograficznym. (PK)
Abstract 2: Abstract (sometimes called summary) of a scientific publication is a brief text that contains keywords. It is one of the elements of a bibliographic description in the bibliographic database iSybislaw – a modern information retrieval system. In the paper definitions of terms such as abstract, annotation and summary along with their constitutive elements are presented. A characteristics of such short texts inserted in the iSybislaw database in the fields Abstract and Abstract 2 is also given. Based on some examples excerpted from the iSybislaw system a typology of short texts, which are elements of the database bibliographic description, is proposed. The material allows to list three kinds of texts that are being used in the iSybislaw database: annotations, abstracts and biographic annotations. (PK)
Author headings:
au. Kowalski, Paweł [Show]
Keywords: abstrakt, adnotacja, baza danych, iSybislaw (baza danych), opis rzeczowy dokumentu, system informacyjno-wyszukiwawczy
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
8.2.1.5. Polish. Text linguistics [Show]
Links:
Tekst dokumentu