iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Bibliografia w cyfrowej przestrzeni informacyjnej
Author/editor: Jadwiga Woźniak-­Kasperek
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2014 49
Pages: 14-27
Languages: pol
Abstract: Dynamicznie zmieniająca się przestrzeń informacji cyfrowej, w tym sieciowej, oddziałuje na uniwersum bibliograficzne, stając się źródłem zarówno nowych możliwości, jak i trudności, z którymi muszą się zmagać i bibliografowie, i użytkownicy. W artykule poddano analizie cztery grupy zagadnień: 1) Cele i zadania bibliografii; 2) Bibliografia a katalog biblioteczny. Konsekwencje utożsamiania bibliografii i katalogów; 3) Postać bibliografii. Zalety i wady wersji drukowanych i cyfrowych. Dostęp do zasobów pełnotekstowych jako docelowy standard serwisów bibliograficznych i szansa na indeksowanie wspomagane komputerowo. Możliwości i zalety stosowania narzędzi Web 2.0 w bibliografiach; 4) Narzędzia wyszukiwawcze. Układy i indeksy. (JWK)
Abstract 2: The dynamically changing area of the digital, including web, information interacts with the bibliographic universe, bringing new opportunities as well as new problems for both the bibliographers and the users. The article analyzes the following issues: 1) The aim of bibliography; 2) Bibliography and library catalogue. The dangers of identifying bibliography as library catalogue; 3) The form of bibliography. The advantages and disadvantages of the paper (printed) and the digital forms. Full­-text resource as the target standard of bibliographic services and an opportunity of computer-­aided indexing. The possibilities and advantages of using Web 2.0 tools in bibliographies; 4) Searching tools. Arrangements and indexes. (JWK)
Author headings:
au. Woźniak-Kasperek, Jadwiga [Show]
Keywords: bibliografia, język informacyjno-wyszukiwawczy
Tags:
Classification:
1.6.1. Bibliographies [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
Links:
Tekst dokumentu