iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim
Author/editor: Agnieszka Goral
Publication place: Lublin
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Year: 2013
Pages: 199 s.
Note: Bibliogr.
Languages: pol
Abstract: Monografia jest wynikiem analizy i opisu 1097 białoruskich derywatów sufiksalnych z kategorii osobowych nomina agentis motywowanych podstawami werbalnymi (608) i rzeczownikowymi (489). Materiał faktograficzny, stanowiący przedmiot badań, został wyekscerpowany ze słowników, materiałów prasowych, opracowań naukowych oraz różnego rodzaju podręczników. (RK)
Author headings:
au. Goral, Agnieszka [Show]
Keywords: derywacja sufiksalna, derywat sufiksalny, język białoruski, kategoria słowotwórcza, nazwy wykonawców czynności, sufiks słowotwórczy
Tags:
Classification:
9.3.1.3.1. Belorussian. Nominal formation [Show]
Inbound references:
Recenzja: TIMOSZUK Mikołaj .- "Acta Albaruthenica" 2014 [Show]
Recenzja: JALYNCAVA Ìryna .- "Беларуская лінгвістыка" 2014 [Show]