iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Еще раз о стереотипах в этнолингвистике
Author/editor: Елена Акимова, Алоизас Гудавичюс
Published in: Etnolingwistyka : problemy języka i kultury [Show]
Journal issue: 2003 [T.] 15
Pages: 97-110
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract 2: Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu psycholingwistycznego, przeprowadzonego zgodnie z metodologią zaproponowaną przez J. Bartmińskiego. Celem eksperymentu było ustalenie stereotypów Rosjanina, Polaka i Litwina funkcjonujących w świadomości ludności litewskiej. Przeprowadzono go na próbce 150 osób – 100 studentów oraz 50 mieszkańców miast, w wieku 35-65 lat. Wyniki eksperymentu odbiegają od tych, które uzyskano we wcześniejszych badaniach studentów polskich i niemieckich. W przeprowadzonym eksperymencie najwyższą wartość przypisywano cechom moralnym i zachowaniu społecznemu. Wyznaczone stereotypy wskazują na odwrócenie korelacji między cechami odnoszącymi się do materialnych i duchowych aspektów życia. Eksperyment potwierdził względny charakter stereotypów – starsi respondenci bardziej pozytywnie oceniają wszystkie trzy narodowości niż studenci, co świadczy o tym, że stereotyp nie jest niezmienny. (SW)
Author headings:
ws. Gudavičius, Aloyzas [Show]
ws. Akimova, Elena [Show]
Keywords: badanie ankietowe, Bartmiński Jerzy (1939-), język litewski, 'Litwin', 'Polak', 'Rosjanin', stereotyp językowy
Tags:
Classification:
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]
9.2.8. Russian. Psycholinguistics [Show]
Personal subject heading:
Bartmiński, Jerzy [Show]