iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Праблемы беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі і пытанне суадноснасці ключавых слоў (лінгвістычных тэрмінаў) у iSybislaw
Author/editor: Jeuhenja Wołkava
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2013 R. 62 nr 2
Pages: 285-292
Note: Tab., streszcz.: eng
Languages: bel
Abstract: У артыкуле разглядаецца пытанне наяўнасці ключавых слоў на беларускай мове ў сістэме iSybislaw. Аналізуецца эквівалентнасць з тэрмінамі ў іншых мовах з асаблівай увагай да тэрмінаў з элементамі мова і маўленне. Аўтар адзначае, што ў беларускім мовазнаўстве існуе праблема з адназначным размежаваннем гэтых тэрмінаў. (EV)
Abstract 2: W artykule analizowana jest kwestia obecności białoruskojęzycznych słów kluczowych w systemie iSybislaw oraz ich ekwiwalencji w innych językach, ze szczególnym uwzględnieniem terminów zawierających elementy język oraz mowa. Autorka wskazuje, że w językoznawstwie białoruskim istnieje problem z jednoznacznym rozgraniczeniem tych terminów. (MF)
Author headings:
au. Volkava, Jaŭgenìja [Show]
Keywords: ekwiwalencja semantyczna, iSybislaw (baza danych), język białoruski, język informacyjno-wyszukiwawczy, słowo kluczowe, terminologia językoznawcza
Tags:
Classification:
9.3.6.3. Belorussian. Terminology [Show]
1.6.1. Bibliographies [Show]
Links:
Tekst dokumentu