iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: A Grammar of Macedonian
Author/editor: Olga Mišeska Tomić
Publication place: Bloomington
Publisher: Slavica Publishers : Indiana University
Year: 2012
Pages: XX, 485 s.
Languages: eng
Abstract: The first reference grammar of the Macedonian language couched in the framework of generative grammar, but with frequent references to non-generative works of B. Koneski and Z. Topolinska. The volume is focused on the nominal phrase and clausal structure, although sociolinguistic, historical and phonological issues are also mentioned. (MF)
Abstract 2: Pierwsza referencyjna gramatyka języka macedońskiego przedstawiona w ramach gramatyki generatywnej, z częstymi odwołaniami do niegeneratywnych prac B. Koneskiego i Z. Topolińskiej. Tom jest skoncentrowany na frazie nominalnej i strukturze zdaniowej, jednak zagadnienia socjolingwistyczne, historyczne i fonologiczne również zostały uwzględnione. (MF)
Author headings:
au. Mišeska Tomić, Olga [Show]
Keywords: gramatyka 1 (system reguł językowych), gramatyka 3 (dokument), gramatyka generatywna, język macedoński, system gramatyczny
Tags:
Classification:
3.2.1. Macedonian. Modern literary language [Show]
3.2.1.4. Macedonian. Syntax [Show]
Inbound references:
Recenzja: FRIEDMAN Victor A. .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2013 [Show]
Personal subject heading:
Koneski, Blaže [Show]
Topolińska, Zuzanna [Show]