iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Польсько-українські синтаксичні контрасти : на прикладні підрядних означальних речень з który, jaki, co, że, і перекладі їх українською мовою
Author/editor: Oksana Baraniwska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2007 R. 56 nr 1
Pages: 99-111
Languages: ukr
Abstract 2: W artykule, na przykładzie zdań podrzędnych przydawkowych, została podjęta próba ustalenia różnic syntaktycznych między językiem polskim i ukraińskim. Autorka przytacza zdania polskie i podaje ich przekłady na język ukraiński. Stwierdza, że nie zachodzą żadne istotne różnice syntaktyczne, zaś brak jednorodności jest skutkiem wykorzystania synonimicznego bogactwa obu języków lub też zamianą typu zdania (np. na proste) przez tłumacza. (MF)
Author headings:
au. Baranivs'ka, Oksana [Show]
Keywords: ekwiwalencja międzyjęzykowa, język polski, język ukraiński, językoznawstwo kontrastywne, zdanie podrzędne, zdanie przydawkowe
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.4.3. Polish. Compound sentence [Show]
9.4.1.4.3. Ukrainian. Compound sentence [Show]