iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Международная научно-практическая конференция "Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры. Лингвистический и лингвометодический аспекты", Кострома, 17-19 марта 2006
Author/editor: Виктор Шетеля
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2006 R. 55 nr 3
Pages: 451-455
Languages: rus
Abstract: Отчет о международной научной конференции, которая состоялась 17-19 марта 2006 г. в Костроме. Приводятся фамилии участников вместе с темами (и некоторыми заглавиями) их статей. (MF)
Abstract 2: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Kostromie w dniach 17-19 marca 2006 r. Zostały przytoczone nazwiska prelegentów wraz z tematami (oraz niektórymi tytułami) ich artykułów. (MF)
Author headings:
au. Szetela, Wiktor [Show]
Keywords: 2006 r., językoznawstwo, konferencja, metodyka, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), życie naukowe, Кострома, "Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры. Лингвистический и лингвометодический аспекты"
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]