iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Надсянська говірка в аспекті сучасного розвитку
Author/editor: Тетяна Колодинська
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2006 R. 55 nr 2
Pages: 279-288
Note: Streszcz.: eng
Languages: ukr
Abstract 2: Artykuł przedstawia opis fonetyki oraz cech szczególnych leksyki ukraińskich gwar nadsańskich na podstawie materiału zebranego wśród najmłodszych i najstarszych mieszkańców podkarpackich wsi. Analiza wskazuje na zauważalne różnice w wymowie u przedstawicieli poszczególnych pokoleń. (MF)
Author headings:
au. Kołodyńska, Tatiana [Show]
Keywords: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), gwary nadsańskie, interferencja językowa, język polski, język ukraiński, język współczesny, słownictwo
Tags:
Classification:
9.4.3. Ukrainian. Dialectology [Show]
9.4.4. Ukrainian. Sociolinguistics [Show]