iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Международная научная конференция "Селищевские чтения", посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося русского слависта Афанасия Матвеевича Селищева : Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (ЕГУ) в гор. Елец Липецкой области, 22-24 сентября 2005 г.
Author/editor: Wiktor Szetela
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2006 R. 55 nr 1
Pages: 147-150
Languages: rus
Abstract: Отчет о международной конференции, состоявшейся в Ельце в 2005 г. Приводятся заглавия докладов, посвященных истории славянских языков, теоретическим проблемам языкознания и другим лингвистическим вопросам. (MF)
Abstract 2: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Jelcu w 2005 r. Przytoczone zostały tytuły referatów, poświęconych historii języków słowiańskich, teoretycznym problemom językoznawstwa oraz innym zagadnieniom lingwistycznym. (MF)
Author headings:
au. Szetela, Wiktor [Show]
Keywords: 2005 r., języki słowiańskie, konferencja, Елец (город), Селищев Афанасий Матвеевич (1886-1942), "Селищевские чтения"
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1. General part [Show]
Personal subject heading:
Seliščev, Afanasij Matveevič [Show]