iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Семантычны аналіз экспрэсіўных назоўнікаў : на матэрыяле "Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы" пад рэдакцыяй К. Крапівы
Author/editor: Agnieszka Borowiec
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2006 R. 55 nr 1
Pages: 109-118
Note: Streszcz.: eng
Languages: bel
Abstract 2: W artykule analizowanych jest około 500 jednostek leksykalnych, które w "Słowniku objaśniającym języka białoruskiego" K. Krapiwy zostały oznaczone kwalifikatorem "potoczne". Analiza wykazuje, że w badanym materiale zdecydowanie przeważają wyrazy o nacechowaniu negatywnym, a zwłaszcza określające osobę na podstawie właściwej jej cechy charakterystycznej. Leksemy o nacechowaniu pozytywnym są rzadkie. (MF)
Author headings:
au. Goral, Agnieszka [Show]
Keywords: 20 w. (druga połowa), analiza semantyczna, ekspresywizm, ekspresywność, język białoruski, potocyzm, rzeczownik, Крапіва Кандрат (1896-1991), "Тлумачальны слоўнік беларускай мовы"
Tags:
Classification:
9.3.6. Belorussian. Lexicology [Show]
9.3.5. Belorussian. Semantics. Pragmatics [Show]
Personal subject heading:
Krapìva, Kandrat [Show]