iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O projekte "Komplexné spracovanie slovotvorby súčasnej slovenčiny"
Author/editor: Martin Ološtiak
Published in: Творба речи и њени ресурси у словенским jезицима : зборник радова са четрнаесте међународне научне конференциjе Кoмисиjе за твoрбу речи при Међународном комитету слависта .- Београд, 2012 [Show]
Pages: 255-269
Note: Tab., wykr., streszcz.: eng, slo
Languages: slo
Abstract: Omówienie projektu "Komplexné spracovanie slovotvorby súčasnej slovenčiny", którego celem jest opis zjawisk słowotwórczych współczesnego języka słowackiego. Podstawę materiałową projektu stanowi praca "Slovník koreňových morfém slovenčiny", który obejmuje około 65000 jednostek leksykalnych. (PK)
Author headings:
au. Ološtiak, Martin [Show]
Keywords: język słowacki, język współczesny, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
6.2.1.3. Slovak. Word-formation [Show]
Links:
Tekst dokumentu