iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Декларативните зависносложени реченици во "Крнинскиот дамаскин"
Author/editor: Александра Ѓуркова
Publication place: Скопје
Publisher: Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков"
Year: 2002
Series:
Посебни изданија ; 36 [Show]
Pages: 177 s.
Languages: mac
Abstract: Трудот е посветен на синтаксисот во "Крнинскиот дамаскин". Иследованото прашање е сврзано со декларативните зависносложени реченици. Се анализират неколку типови реченици, документирани со многу примери. Се одбележуват разлики во употреба на сврзниците во сравнење со денешниот јазик. (MF)
Abstract 2: Praca jest poświęcona składni "Damaskinu krninskiego". Badane kwestie są związane z deklaratywnymi zależnymi zdaniami złożonymi. Autorka analizuje kilka typów zdań, dokumentowanych licznymi przykładami. Zauważa różnice w użyciu spójników w porównaniu z aktualnym stanem języka. (MF)
Author headings:
au. Ǵurkova, Aleksandra [Show]
Keywords: 16 w., deklaratyw, historia języka, język macedoński, zdanie złożone, "Крнински дамаскин"
Tags:
Classification:
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]
3.2.1.4.3. Macedonian. Compound sentence [Show]
Inbound references:
Recenzja: ANDRIJ̌EVSKA Nataliǰa .- "Македонски јазик" 2003 [Show]