iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Девербативните именки во македонските црковнословенски ракописи
Author/editor: Лилјана Макаријоска
Publication place: Скопје
Publisher: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Year: 2002
Pages: 508 s.
Languages: mac
Abstract: Во работата се претставени девербативните именки, зети од текстовите од XII-XVI в. Собраниот материјал е подреден и опишан поред исползуваните суфикси. Кон текстот се добавени и индексите: на глаголските основи и на синонимите. (MF)
Abstract 2: W pracy zostały przedstawione rzeczowniki odczasownikowe, wyekscerpowane z tekstów z XII-XVI w. Zebrany materiał został uporządkowany i omówiony według sufiksów. Zostały również dołączone indeksy: podstaw czasownikowych oraz synonimów. (MF)
Author headings:
au. Makariǰoska, Lilǰana [Show]
Keywords: 12-16 w., dewerbatyw, historia języka, język cerkiewnosłowiański, język macedoński, podstawa słowotwórcza, redakcja macedońska, rękopis, rzeczownik odczasownikowy
Tags:
Classification:
2.1. Church Slavonic language [Show]
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]
3.2.1.3.1. Macedonian. Nominal formation [Show]
Inbound references:
Recenzja: CRVENKOVSKA Emiliǰa: Зборообразувањето во дијахронија .- "Македонски јазик" 2003 [Show]