iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Линеаризација и референцијална карактеристика на номинативните (субјектните) именски синтагми
Author/editor: Соња Миленковска
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2002 Г. 53
Pages: 123-129
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Авторката ги анализира номинативните именски синтагми во реченици во македонскиот јазик. Посочува, дека типично е, да се појавуват пред предикативна фраза и да се маркирани со референција, а нетипични појави има, кога што именската синтагма е пред предиката без да е маркирана со референција, или кога што се појавува след предиката, независимо од присуство на референција. (MF)
Abstract 2: Autorka analizuje rzeczownikowe frazy nominalne w zdaniu w języku macedońskim. Wskazuje, że typowe jest ich występowanie przed predykatem, z nacechowaniem referencyjnym, natomiast nietypowe jest występowanie frazy nominalnej przed predykatem bez referencji lub po predykacie niezależnie od obecności referencji. (MF)
Author headings:
au. Milenkovska, Sonja [Show]
Keywords: grupa nominalna, język macedoński, linearyzacja, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), referencja, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), zdanie proste
Tags:
Classification:
3.2.1.4.1. Macedonian. Word group [Show]