iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Предлогот ради во "Крнинскиот дамаскин"
Author/editor: Александра Ѓуркова
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2002 Г. 53
Pages: 101-112
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во статијата се зборува за појавите и начинот на исползување на предлогот ради во "Крнинскиот дамаскин". Авторката тврди, дека неговата употреба е во основа иста како што во црковнословенскиот, иако може да се забележат следи на неговата семантичка и синтаксичка еволуција. (MF)
Abstract 2: W artykule zbadane zostało występowanie i sposób użycia przyimka ради w "Damaskinie krninskim". Autorka stwierdza, że jego użycie pokrywa się z normą cerkiewnosłowiańską, choć widoczne są już oznaki jego ewolucji semantycznej i syntaktycznej. (MF)
Author headings:
au. Ǵurkova, Aleksandra [Show]
Keywords: 16 w., historia języka, język cerkiewnosłowiański, język macedoński, przyimek, redakcja macedońska, "Крнински дамаскин", ради
Tags:
Classification:
3.2.6.1. Macedonian. History of lexicon [Show]
2.1. Church Slavonic language [Show]