iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Забелешки за полската и за македонската префиксација на глаголите
Author/editor: Хенрик Врубељ
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2002 Г. 53
Pages: 95-99
Languages: mac
Abstract: Авторот претставува, на конфронтативен начин, најважните прашања сврзани со префиксација на одглаголските глаголи во полскиот и македонскиот јазик. Покажува, дека во двата јазика функциите на префиксацијата се по основа слични. (MF)
Abstract 2: Autor przedstawia w ujęciu konfrontatywnym najważniejsze zagadnienia związane z prefiksacją czasowników odczasownikowych w języku polskim i macedońskim. Wskazuje na wysoki stopień zgodności funkcji prefiksacji w obu językach. (MF)
Author headings:
au. Wróbel, Henryk [Show]
Keywords: czasownik odczasownikowy, czasownik prefiksalny, język macedoński, język polski, językoznawstwo konfrontatywne, prefiksacja
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.2.1.3.2. Macedonian. Verbal formation [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]