iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Препис од оригинално Климентовото дело во скопскиот празничен минеј
Author/editor: Стоја Поп-Атанасова
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2002 Г. 53
Pages: 55-66
Note: Streszcz.: rus
Languages: chs, mac
Abstract: Во текстот се презентира карактеристика на шестте химнографски текстови од Климент Охридски, кои што се наоѓат во "Скопскиот празничен минеј". Авторката го дава палеографското описание на ракописот и ги претставува неговите јазикови црти. Добавен е и полниот текст на едно од Климентовите дела од ракописот. (MF)
Abstract 2: W tekście zaprezentowana została charakterystyka sześciu hymnograficznych tekstów Klemensa Ochrydzkiego, zawartych w "Skopskiej minei świątecznej". Autorka przytacza opis paleograficzny rękopisu oraz jego cechy językowe. Dołącza także jeden z zawartych w rękopisie tekstów. (MF)
Author headings:
au. Pop-Atanasova, Stoǰa [Show]
Keywords: 13-15 w., historia języka, język cerkiewnosłowiański, język macedoński, mineja, paleografia, redakcja macedońska, Климєнтъ Охрїдьскъ, св. (83?-916), "Скопскиот празничен минеј"
Tags:
Classification:
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]
2.1. Church Slavonic language [Show]
Personal subject heading:
Kliment Ochridski, św. [Show]