iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Текстовите и функционалните стилови
Author/editor: Лилјана Минова-Ѓуркова
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2002 Г. 53
Pages: 1-26
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во статија се анализират три текстови од Б. Конески за Г. Прличев, кои што спаѓаат во три функционални стилови: песна, беседа и статија. Авторката ги сочи карактеристички черти на јазикот на Б. Конески, меѓутоа малак број на заемки, а голем на архаизми и сложни реченици. (MF)
Abstract 2: Artykuł analizuje trzy teksty B. Koneskiego poświęcone G. Prliczewowi, należące do różnych rejestrów stylistycznych: wiersz, przemówienie oraz artykuł naukowy. Autorka wskazuje na cechy charakterystyczne języka B. Koneskiego, w tym niską frekwencję zapożyczeń, w przeciwieństwie do wysokiej archaizmów i zdań złożonych. (MF)
Author headings:
au. Minova-Ǵurkova, Lilǰana [Show]
Keywords: język autora, język macedoński, styl funkcjonalny, tekst 1 (całościowy komunikat), Конески Блаже (1921-1993), Прличев Григор (1830-1893)
Tags:
Classification:
3.2.1.7. Macedonian. Language of an author [Show]
3.2.1.6. Macedonian. Stylistics [Show]
3.2.1.5. Macedonian. Text linguistics [Show]
Personal subject heading:
Prličev, Grigor [Show]
Koneski, Blaže [Show]