iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Сврзнички показатели на релацијата 'причина' во дијалектите на македонскиот јазик
Author/editor: Дејан Геговски
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2000 - 2001 Г. 51-52
Pages: 181-192
Note: Mapa, streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во работата се анализират сврзнички предикати со релацијата 'причина', кои што ги има во дијалектите на македонскиот јазик. Авторот показува, дека тие можат се мотивират семантички, синтаксички или прагматички. Потцртува исто така нивниот удел во сврзување на части од сложени реченици и пазење на кохезивността на текстот. (MF)
Abstract 2: W pracy analizowane są spójnikowe predykaty przyczynowe występujące w dialektach języka macedońskiego. Autor wskazuje, że mogą być motywowane semantycznie, składniowo lub pragmatycznie. Podkreśla też ich rolę w łączeniu części zdania złożonego i zachowywaniu spójności tekstu. (MF)
Author headings:
au. Gegovski, Deǰan [Show]
Keywords: dialekt, język macedoński, pragmatyka 1 (użycie znaków językowych), predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), 'przyczyna', semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), spójnik, spójność tekstu
Tags:
Classification:
3.2.3. Macedonian. Dialectology [Show]
3.2.5. Macedonian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.2.1.4. Macedonian. Syntax [Show]