iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: За употребата на предлозите на и од во посесивна функција во македонскиот стандартен јазик
Author/editor: Лилјана Митковска
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2000 - 2001 Г. 51-52
Pages: 123-136
Note: Tab., streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во статијата се разработуваат тенденции во употребата на предлозите на, од како посесивни во современиот литературен македонски јазик. Согласно анкетата авторката тврди, дека доминува употребата на на, но истовремено од е во големиот дел рамен со него и често се користи за избегнување за повторувањата. (MF)
Abstract 2: W artykule omówiono tendencje do wykorzystywania przyimków на, од w funkcji dzierżawczej we współczesnym literackim języku macedońskim. W wyniku przeprowadzonej ankiety autorka stwierdza, że dominuje użycie przyimka на, jednak од jest w dużej mierze traktowany jako równoprawny i często wykorzystywany dla uniknięcia powtórzeń. (MF)
Author headings:
au. Mitkovska, Lilǰana [Show]
Keywords: badanie ankietowe, język literacki, język macedoński, język współczesny, posesywność, przyimek, на, од
Tags:
Classification:
3.2.1.4. Macedonian. Syntax [Show]