iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Глаголските асиндетски дублети во македонскиот јазик
Author/editor: Елени Бужаровска
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2000 - 2001 Г. 51-52
Pages: 95-110
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во статијата зе зборува за глаголски синтаксички конструкции составени од два глагола (на пример оди донеси, зеде напиша, стана излезе), во кои првиот го губи лексичкото значение и функционира като морфема или частица. (MF)
Abstract 2: W pracy zostały omówione czasownikowe konstrukcje składniowe złożone z dwóch czasowników (na przykład оди донеси, зеде напиша, стана излезе), w których pierwszy traci swoje znaczenie leksykalne, funkcjonując jako partykuła lub morfem. (MF)
Author headings:
au. Bužarovska, Eleni [Show]
Keywords: czasownik, dublet językowy, gramatykalizacja, język macedoński, konstrukcja składniowa
Tags:
Classification:
3.2.1.4. Macedonian. Syntax [Show]