iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Има(ло) ли пуризам во македонскиот стандартен јазик?
Author/editor: Лилјана Минова-Ѓуркова
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2000 - 2001 Г. 51-52
Pages: 39-54
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Во статијата авторката се занимава со прашањето за релации меѓу стандарите на македонскиот јазик, а диалектизмите и заемките от туѓи јазици, меѓу нив турски, српски и англиски. (MF)
Abstract 2: W artykule omawiane są relacje między standardem języka macedońskiego a dialektyzmami i zapożyczeniami z języków obcych, szczególnie tureckiego, serbskiego i angielskiego. (MF)
Author headings:
au. Minova-Ǵurkova, Lilǰana [Show]
Keywords: dialektyzm, historia języka, język macedoński, język współczesny, poprawność językowa, puryzm językowy, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
3.2.1. Macedonian. Modern literary language [Show]
3.2.6.1. Macedonian. History of lexicon [Show]