iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Граматикализацијата на балканизмите во македонскиот јазик
Author/editor: Виктор Фридман
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 2000 - 2001 Г. 51-52
Pages: 31-38
Note: Streszcz.: eng
Languages: mac
Abstract: Авторот ги анализира сретствата на граматикализацијта на балканизмите, земајќи за пример удвојувањето на некои обекти во македонскиот јазик. Се приведуваат и аналогични фрази от бугарскиот јазик. Се види, дека во македонскиот удвојувањето на обектот во фразите со има е потполно граматикализирано, а во бугарскиот е резултат на прагматика. (MF)
Abstract 2: Autor analizuje środki gramatykalizacji bałkanizmów na przykładzie podwójnego dopełnienia w języku macedońskim, przytaczając także w charakterze porównawczym analogiczne frazy z języka bułgarskiego. Zauważa, że w języku macedońskim podwajanie dopełnienia we frazach z има jest w pełni zgramatykalizowane, podczas gdy w bułgarskim, jeśli już występuje, to z przyczyn związanych z pragmatyką. (MF)
Author headings:
au. Friedman, Victor A. [Show]
Keywords: bałkanizm, gramatykalizacja, język bułgarski, język macedoński, podwójne dopełnienie, има/нема + participium passivum
Tags:
Classification:
3.2.1.4. Macedonian. Syntax [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]