iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Enforced linguistic conversion : translation of the Macedonian toponyms in the 20th century
Author/editor: Katica Kulavkova
Published in: Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica [Show]
Journal issue: 2012 12
Pages: 205-221
Note: Streszcz.: pol
Languages: eng
Abstract: The paper describes the question of enforced conversion of Macedonian toponyms to the other language, especially Albanian. The author claims, that the translation of toponyms in the limits of one ethnico-cultural space, especially when forced by law, is a crime on culture, as it may lead to dislocation on many cultural levels. The existence of such translation is felt to proof the negation of a Macedonian linguistic and cultural identity. (MF)
Abstract 2: W artykule opisane zostało zagadnienie przymusowej konwersji macedońskich toponimów na inne języki, zwłaszcza albański. Autorka uważa wymuszony na mocy ustawy przekład toponimów w ramach jednej przestrzeni kulturowo-etnicznej za zbrodnię wobec kultury, ponieważ może doprowadzić do dyslokacji na wielu płaszczyznach kulturowych. Jego istnienie ma świadczyć o negacji macedońskiej tożsamości językowej i kulturowej. (MF)
Author headings:
au. Kulavkova, Katica [Show]
Keywords: 20 w., język albański, język macedoński, język współczesny, konwersja, polityka językowa, przekład 1 (procedura lingwistyczna), toponimia 1 (zbiór toponimów)
Tags:
Classification:
3.2.7.2. Macedonian. Toponymy [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]