iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Lexical NP and VP quantifiers in Bulgarian
Author/editor: Kristina Kalpakchieva
Published in: Cognitive Studies = Études cognitives [Show]
Journal issue: 2011 11
Pages: 135-142
Note: Tab., streszcz.: eng
Languages: eng
Abstract: In the paper the existential, unique as well as universal quantifications are presented in nominal and verbal Bulgarian phrases. The language material allows to conclude that in the verb phrase quantifiers are particularly strongly affected by other conditions, whereas quantifiers in the subject nominal phrase are not affected by the additional conditions. (PK)
Abstract 2: W artykule przedstawiono kwantyfikację egzystencjalną, jednostkową i ogólną w bułgarskich frazach nominalnych i werbalnych. Omawiany materiał pozwala stwierdzić, że kwantyfikatory we frazie werbalnej cechuje szczególnie silny wpływ innych, dodatkowych warunków w wyrażeniu w przeciwieństwie do kwantyfikatorów w podmiotowej frazie nominalnej. (PK)
Author headings:
au. Kalpakchieva, Kristina [Show]
Keywords: grupa nominalna, grupa werbalna, język bułgarski, kwantyfikacja zakresowa, struktura zdaniowa
Tags:
Classification:
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]