iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Die Ortsnamen des Kreises Beeskow-Storkow
Author/editor: Sophie Wawer ; nach Vorarbeiten von Klaus Müller ; mit einem siedlungsgeschichtlichen Beitrag von Kerstin Kirsch
Publication place: Stuttgart
Publisher: Franz Steiner Verlag
Year: 2005
Series:
Brandenburgisches Namenbuch ; Teil 12 [Show]
Berliner Beiträge zur Namenforschung ; 13 [Show]
Pages: 269 s.
Note: Indeks, mapy
Languages: ger
Abstract: Posledni dźěl rjada "Brandenburgisches Namenbuch" wo městnych mjenach něhdyšeho Beskowskeho-Storkowskeho wokrjesa. Wobsah knihi: I. Stawizny wobsydlenja přepytowaneho regiona; II. Wujasnjenje mjenow (krajinowe a kmjenowe mjena, městne mjena, słowjanske hydronymy); III. Linguistiske wuhódnoćenje, rjadowanje po wšelakich kriterijach (na přikład słowjanske mjena, němske mjena, měšane mjena, mjena z přidawkami, změna mjenow a druhe); IV. Skicěrowanje mjenowych worštow (předsłowjanske, słowjanske, němske). (AP)
Author headings:
au. Wawer, Sophie [Show]
ad. Müller, Klaus [Show]
ad. Kirsch, Kerstin [Show]
Keywords: Beeskow-Storkow (Kreis), Brandenburgia, język dolnołużycki, język niemiecki, języki zachodniosłowiańskie, nazewnictwo miejscowe, słownik 1 (zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie), toponimia 1 (zbiór toponimów)
Tags:
Classification:
1.5. General part. Onomastics [Show]
7.7.2. Sorb Group. Toponymy [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]
Inbound references:
Recenzja: ZSCHIESCHANG Christian .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2006 [Show]
Recenzja: WENZEL Walter .- "Namenkundliche Informationen" 2005 [Show]
Recenzja: KRAUSCH Heinz-Dieter .- "Niederlausitzer Studien" 2005 [Show]