iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Porewolucyjna rzeczywistość radziecka odzwierciedlona w nazwach zawodów : na materiale "Trybuny Radzieckiej" z lat 1927-1938; litery A-K
Author/editor: Tamara Graczykowska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2012 R. 61 nr 4
Pages: 511-531
Note: Bibliogr., streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje sposób i stopień odbicia realiów radzieckich w języku gazety codziennej "Trybuna Radziecka" ukazującej się w latach 1932-1938. Wskazuje, że język tekstów gazety należy określić jako "polszczyznę radziecką", pojawia się w nim wiele rusycyzmów i sowietyzmów, często wprowadzanych dla nazwania nowych realiów radzieckiej rzeczywistości. W artykule przedstawiono słowniczek nazw zawodów, wyekscerpowanych ze wszystkich roczników gazety. Z uwagi na objętość został on ograniczony wyłącznie do do liter A-K. Każde z 81 haseł słowniczka zawiera ogólnopolski odpowiednik, cytat ilustrujący użycie w gazecie oraz krótką analizę językoznawczą. Autorka wykazuje, że blisko 2/3 haseł stanowią rusycyzmy, które pojawiły się wraz z powstaniem państwa radzieckiego. (MF)
Author headings:
au. Graczykowska, Tamara [Show]
Keywords: 1927-1938 r., interferencja językowa, język polski, nazwy zawodów, rusycyzm, sowietyzm, "Trybuna Radziecka", wydawnictwo periodyczne, zapożyczenie 2 (rezultat), ZSRR
Tags:
Classification:
8.2.6.1. Polish. History of lexicon [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]