iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Топографические названия улиц города Гродно
Author/editor: Henryk Duszyński
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2011 R. 60 nr 3
Pages: 395-403
Note: Tabl., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье исследуются изменения в именовании улиц города Гродно в ХХ в. Основой aнализа являются польские названия улиц в 1937 г. и русские в 1993 г. Автор стремится показать специфику гродненских урбанонимов, проследить, как они изменялись после войны, и найти сходства и различия между названиями улиц разных эпох. Устанавливается, что в 1993 г. число названий, происходящих от собственных и нарицательных имен, уменьшилось почти на 50% по сравнению с 1937 г. (MF)
Abstract 2: W artykule badane są zmiany w nazewnictwie ulic Grodna w XX w. Materiał analizy stanowią polskie nazwy ulic z 1937 r. i rosyjskie z 1993 r. Autor stara się pokazać specyfikę urbanonimów Grodna, sposób, w jaki zmieniały się po wojnie, a także podobieństwa i różnice między nazwami ulic w różnych epokach. Odkrywa , że w 1993 r. liczba nazw ulic pochodzących od imion własnych i apelatywów była mniejsza o blisko 50% w porównaniu z 1937 r. (MF)
Author headings:
au. Duszyński, Henryk [Show]
Keywords: 20 w., Grodno, język białoruski, język polski, nazwy ulic
Tags:
Classification:
8.2.7.2. Polish. Toponymy [Show]
9.2.7.2. Russian. Toponymy [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
Links:
Tekst dokumentu