iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Contrastive studies and semantic interlanguage
Author/editor: Violetta Koseska-Toszewa, Małgorzata Korytkowska, Roman Roszko
Published in: Cognitive Studies = Études cognitives [Show]
Journal issue: 2009 9
Pages: 33-52
Note: Streszcz.: eng
Languages: eng
Abstract: The aim of the paper is to present the functions of an interlanguage used as a tertium comparationis for comparing two or more natural languages. Interlanguage is a tool for comparing languages on the same meaning plane, which ensures that the results have an equal status. In the authors' model the analytic paraphrase has been given a crucial place due to its ability to constitute a tool for analysis and give comparable results. (PK)
Abstract 2: Przedmiotem artykułu jest język pośrednik, wykorzystywany jako tertium comparationis w badaniach porównawczych dwóch lub więcej języków naturalnych. Stanowi narzędzie umożliwiające równorzędne porównywanie języków w planie semantycznym. Autorzy wskazują również rolę parafrazy analitycznej jako ważnego i dającego dobre rezultaty środka analizy systemów językowych. (PK)
Author headings:
ws. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
ws. Korytkowska, Małgorzata [Show]
ws. Roszko, Roman [Show]
Keywords: język naturalny, język pośrednik, językoznawstwo konfrontatywne, metodologia, opis konfrontatywny, składnia semantyczna
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]