iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dialektologiska źěłabnosć Arnošta Muki
Author/editor: Helmut Jenč
Published in: Arnošt Muka : ein Sorbe und Universalgelehrter .- Potsdam, 2006 [Show]
Pages: 24-30
Languages: hsb
Abstract: Pśedstajenje źěłabnosći A. Muki na pólu serbskeje dialektologije w jogo "Historiskej a pśirownujucej gramatice dolnoserbšćiny a jeje dialektow" (1891), w "Słowniku dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow" (1911–1927) a w nastawkach (zwětšego wózjawjone w "Časopisu Maćicy Serbskej"). Mjazy drugim jo Muka dojšeł k dokradnjejšemu rozrědowanju serbskich dialektow ako jogo pśedchadniki. (AP)
Author headings:
au. Jenč, Helmut [Show]
Keywords: dialekt, dialektologia, historia języka, języki łużyckie, leksykografia, Muka Arnošt (1854-1932), sorabistyka
Tags:
Classification:
7.3. Sorb Group. Dialectology [Show]
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
Personal subject heading:
Muka, Arnošt [Show]