iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Aksjologizacja obrazu świata w tekstach przewodników turystycznych
Author/editor: Waldemar Podkidacz
Published in: Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka [Show]
Journal issue: 2004 z. 7
Pages: 45-58
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autor podejmuje próbę analizy aksjologicznej tekstów poradników turystycznych. Wskazuje na stosunkowo niewielką liczbę prymarnie wartościujących środków językowych oraz na nieostrą granicę między środkami systemowymi a tekstowymi. Podkreślone zostało znaczenie metafor, porównań oraz peryfraz. Aksjologizacji ulegają także terminy z zakresu historii sztuki. Autor wskazuje również na kontekstową aksjologizację wielu leksemów oraz zauważalną tendencję do łagodzenia i osłabiania ocen negatywnych. Zauważa również możliwość wystąpienia różnic między wartościowaniem semantycznym a pragmatycznym. (MF)
Author headings:
au. Podkidacz, Waldemar [Show]
Keywords: aksjologizacja, gatunek tekstu, język polski, językowy obraz świata, pragmatyka 1 (użycie znaków językowych), przewodnik, środek językowy
Tags:
Classification:
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]