iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Хорватско-славянские лексикографические контакты
Author/editor: Branka Tafra
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2007 42
Pages: 225-245
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Автор сосредоточается на описании славянских заимствований в хорватских словарях и места хорватского языка в славянской лексикографии. Дается описание истории лексикографии в Хорватии и связанной с хорватским языком лексикографии других славянских языков. Подчеркивается, что в ХІХ в. выступает большое количество заимствований и кальки из славянских языков, с начала ХХ в. в хорватских словарях все реже появляются новые славянские заимствования, вытесненные интернационализмами и англицизмами. В то же время начинают издаваться двуязычные словари, в которых исходный или целевой язык перевода - славянский. (MF)
Abstract 2: Autorka koncentruje się na opisaniu słowiańskich zapożyczeń w chorwackich słownikach i miejsca języka chorwackiego w słowiańskiej leksykografii. Przedstawia opis historii leksykografii w Chorwacji oraz leksykografii związanej z językiem chorwackim w pozostałych krajach słowiańskich. Podkreśla, że w XIX w. pojawia się olbrzymia liczba zapożyczeń i kalk z języków słowiańskich, natomiast od początku XX w. w chorwackich słownikach coraz rzadziej pojawiają się nowe zapożyczenia z języków słowiańskich, zastępowane przez internacjonalizmy oraz anglicyzmy. W tym samym czasie zaczynają się pojawiać dwujęzyczne słowniki, w których językiem wyjściowym lub docelowym jest jeden z języków słowiańskich. (MF)
Author headings:
au. Tafra, Branka [Show]
Keywords: 14-20 w., historia języka, język chorwacki, język współczesny, języki słowiańskie, słownik dwujęzyczny, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
4.6.4. Serbo-Croatian group. Lexicography [Show]
4.6.1. Serbo-Croatian group. History of lexicon [Show]