iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: About net description of conditional modality
Author/editor: Violetta Koseska-Toszewa
Published in: Studia kognitywne .- T. 6 : Kwantyfikacja, czas, aspekt = Études cognitives .- Vol. 6 : Quantification, temps, aspects .- Warszawa, 2004 [Show]
Pages: 91-95
Note: Wykr.
Languages: eng
Abstract: The presented semantic model of modality description is based on the Petri nets theory. The author notices that the net interpretation of conditionality gives information about previous states, previous events and the states and events that follow them as a result of the cause and consequence relation in a natural language. (PK)
Abstract 2: W artykule zaprezentowano semantyczny model opisu modalności, wykorzystując teorię sieci Petriego. Interpretacja sieciowa warunkowości uwzględnia informacje o stanach i zdarzeniach przeszłych oraz stanach i zdarzeniach, które następują jako rezultat przyczyny i relacji następstwa w języku naturalnym. (PK)
Author headings:
au. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
Keywords: język naturalny, kategoria semantyczna, modalność, stan, teoria sieci Petriego, warunkowość, zdarzenie
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]